Maria Bellak

Senior Associate / Advokat

(Föräldraledig)

Maria Bellak är Senior Associate och är specialiserad inom Företagsöverlåtelser och Private Equity. Maria har erfarenhet av gränsöverskridande och svenska transaktioner inom small- och midcap-segmenten, inklusive som projektledare i buy-and-build projekt, joint ventures, inkråmsöverlåtelser och kapitalanskaffningar, särskilt inom private equity. Maria är även regelbundet rådgivare i frågor inom kommersiell avtalsrätt och Alternativa investeringar och fondetableringar.

Maria Bellak

Om Maria Bellak

Praktikområden
  • Företagsöverlåtelser och Private Equity
  • Corporate commercial
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Senior Associate /Advokat, 2015
  • Gärde Wesslau Advokatbyrå, Uppsatspraktikant, 2014 - 2015
  • Gärde Wesslau Advokatbyrå, Sommarnotarie, 2014
Utbildning
  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2015