Martyna Lechowska

Associate

Martyna Lechowska är Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Fond och Investeringar. Hon bistår vid upprättande av fond/investeringsavtal och andra kommersiella avtal och bolagsrättsliga dokument. Martyna bistår även vid rättsutredningar och andra regulatoriska frågor inom området.

Martyna Lechowska

Om Martyna Lechowska

Praktikområden
  • Fonder och Investeringar
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate, 2023
  • Advokatfirman Titov & Partners, Trainee, 2020 - 2023
Utbildning
  • Stockholms universitet, juristexamen, 2023