Patrik Brage

Senior Associate / Advokat

Patrik Brage är Senior Associate och arbetar huvudsakligen med fastighetstransaktioner. Han har bred erfarenhet från både svenska och internationella fastighetstransaktioner, upprättande och granskning av hyresavtal och andra nyttjanderättsavtal samt allmän fastighetsrätt. Vanliga uppdrag inkluderar att biträda köpare eller säljare i transaktioner rörande enskilda fastigheter eller större fastighetsportföljer, upprättande och granskning av hyresavtal och andra nyttjanderättsavtal. Patrik bistår även vid framtagandet av andra kommersiella avtal och vid bolagsrättsliga frågor. Innan Patrik anslöt till Wigge & Partners arbetade han med fastighets- och hyresrätt.

Patrik Brage

Om Patrik Brage

Praktikområden
  • Fastighetsrätt
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Senior Associate /Advokat, 2017
  • Brink & Partners, Associate, 2015 - 2017
Utbildning
  • Örebro universitet, juristexamen, 2016