Viktor Dam

Associate

Viktor är Associate inom Wigge & Partners arbetsgrupp för Alternativa investeringar och fondetablering. Han bistår vid upprättande av fond/investeringsavtal och andra kommersiella avtal och bolagsrättsliga dokument. Han bistår även vid rättsutredningar och andra regulatoriska frågor inom området.

Viktor Dam

Om Viktor Dam

Praktikområden
  • Fonder och Investeringar
Utbildning
  • Uppsala Universitet, juristexamen, 2020