Zina Finjan

HR Manager

Zina Finjan är HR chef med en omfattande erfarenhet från både svenska och internationella bolag. Tiden innan Wigge och Partners har Zina arbetat som statstjänsteman för att bistå Sverige i internationella EU och FN uppdrag. I arbetet som HR chef ser Zina samband mellan verksamhetsmål i relation till FN:s hållbarhetsperspektiv; i relation till medarbetare och klienter med fokus att skapa långsiktiga relationer byggda på integritet och förtroende. Zina har tidigare erfarenhet av att leda organisationer därav är hon representant i ledningsgruppen.

Zina Finjan