Praktikområden

Företagsöverlåtelser och Private Equity

Företagsöverlåtelser och Private Equity

Med ett genuint intresse för affärer och genom att primärt verka i small och midcap-segmentet där transaktionsflödet är högt säkerställer vår grupp inom Företagsöverlåtelser och Private Equity en god överblick över trender och marknadspraxis. Vårt koncept med små arbetsgrupper som leds av erfarna delägare är väl beprövat av oss vid företagsöverlåtelser i en mängd olika branscher och storlekar.

Bank och finans

Bank och finans

Wigge & Partners välrenommerade bank- och finansgrupp har djup och bred kännedom om svenska och internationella finansieringstransaktioner. Vårt koncept med små arbetsgrupper som leds av involverade erfarna delägare är mycket uppskattat av våra klienter.

Fonder och Investeringar

Fonder och Investeringar

Vårt fondteam har lång och fokuserad erfarenhet av rådgivning till management-team och investerare i såväl svenska som internationella projekt och transaktioner med långsiktiga investeringsupplägg, såsom fonder, joint ventures, ”klubbar” och investeringsbolag.

Corporate Commercial

Corporate Commercial

Wigge & Partners erbjuder engagerade specialister med stor erfarenhet av att biträda klienter i alla typer av bolagsrättsliga frågor.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Wigge & Partners välrenommerade fastighetsgrupp biträder i alla typer av fastighetstransaktioner och andra typer av fastighetsrättsrelaterade frågor. Vårt koncept med små arbetsgrupper som leds av involverade erfarna delägare är väl beprövat och mycket uppskattat av våra klienter.

Arbetsrätt och pensioner

Arbetsrätt och pensioner

Wigge & Partners har gedigen erfarenhet kring arbetsrätts- och pensionsrelaterade frågor som uppkommer i samband med transaktioner.

Capital Markets och Public M&A

Capital Markets och Public M&A

Vårt team inom Capital Markets och Public M&A har lång och omfattande erfarenhet av rådgivning – både strategisk och taktisk – till företag och investerare i alla typer av kapitalmarknadstransaktioner och därmed sammanhängande governance- och compliancefrågor.

Finansregulatoriska frågor

Finansregulatoriska frågor

Wigge & Partners’ finansregulatoriska grupp har gedigen erfarenhet av rådgivning till såväl svenska som internationella banker, fondförvaltare, bolag som bedriver värdepappersrörelse, konsumentkredit- och betalningsinstitut, bostadskreditsinstitut och andra finansiella institut, grundarteam och investerare, där vi hjälper våra klienter att navigera bland de växande regulatoriska kraven i Sverige och Europa.