Fonder och Investeringar

Vårt fondteam har lång och fokuserad erfarenhet av rådgivning till management-team och investerare i såväl svenska som internationella projekt och transaktioner med långsiktiga investeringsupplägg, såsom fonder, joint ventures, ”klubbar” och investeringsbolag.

Fond/JV-etablering

Vårt team har gedigen kunskap om alla aspekter av kapitalresning och fond/JV-etablering. Det regulatoriska ramverket och de kommersiella villkoren är under ständig förändring, precis som investerares krav på villkor, ESG, due diligence och transparens. Med vårt områdesfokus är vi en stabil rådgivare och ett tillförlitligt bollplank för grundare, företag och management-team från första utkast till affärsplan, genom investerarpresentation(er), strukturering, tillståndsprocesser, avtalsförhandlingar, closings, MFN-processer och vidare under fondens/bolagets fortsatta livscykel.

Investeringar

Vårt team är regelbundet rådgivare till flertalet av Sveriges största finansiella institutioner, så som försäkrings- och pensionsbolag, AP-fonder, banker och stora företag vid deras investeringar i alternativa tillgångar över hela världen, framför allt i Sverige, Europa och USA. Vår expertis omfattar alla typer av fonder, så som private equity, vencap, buyout, fastighet, infrastruktur och krediter. Vi har också omfattande erfarenhet av s.k. managed accounts, co-investments, secondaries och joint ventures. Det stora antalet investeringar vi förhandlar varje år ger oss en djup förståelse för marknaden och dess trender. Vi har även en effektiv och flexibel process för mindre investerare så som family offices och pensionsstiftelser.
Anmäl dig HÄR för att ta del av Wigge & Partners nyhetsbrev

KontaktpersonNewsletter

Sign up HERE to to receive Wigge & Partners’
Funds and Investments Newsletter

Rekommendationer

  • “Strong partner in Frida Sander and the team built by her. Strong collaboration between team members and partner.”

    “In depth knowledge of the PE-fund industry and the team provides clear and distinct advice.”

  • "Wigge & Partners are very well informed of market terms and trends and provide excellent services. "

Relaterade nyheter

Våra medarbetare inom Fonder och Investeringar

Praktikområden