Corporate commercial

Wigge & Partners erbjuder engagerade specialister med stor erfarenhet av att biträda klienter i alla typer av bolagsrättsliga frågor.

Omfattande erfarenhet inom alla typer av bolagsrättsliga frågor

Vi hjälper aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare med associationsrättsliga frågor, såsom regelefterlevnad, aktieägares minoritetsskydd, kapitalskydd, ledamöters ansvar samt frågor avseende företagsstyrning.

Vi erbjuder juridisk och kommersiell rådgivning vid löpande bolagsrättsliga-, avtalsmässiga- och kommersiella frågor. En av våra styrkor är bolagsrättslig expertis kombinerat med bred erfarenhet inom finansiering och företagsöverlåtelser.

Kontaktpersoner

Relaterade nyheter

Våra medarbetare inom Corporate commercial

Praktikområden