Arbetsrätt och pensioner

Wigge & Partners har gedigen erfarenhet kring arbetsrätts- och pensionsrelaterade frågor som uppkommer i samband med transaktioner.

Vi biträder regelbundet såväl svenska som utländska klienter i samband med transaktioner, verksamhetsövergångar och omstruktureringar. Vi anlitas ofta för att bistå vid utredningar av exempelvis misstanke om konkurrerande verksamhet eller andra missförhållanden på arbetsplatsen som kan få rättsliga följder.

Relaterade nyheter

Praktikområden