Finansiell reglering

Wigge & Partners grupp för finansiell reglering har gedigen erfarenhet av rådgivning till såväl svenska som internationella banker, fondförvaltare, bolag som bedriver värdepappersrörelse, konsumentkredit- och betalningsinstitut, bostadskreditsinstitut och andra finansiella institut, grundarteam och investerare, där vi hjälper våra klienter att navigera bland de växande regulatoriska kraven i Sverige och Europa.

Vi hjälper våra klienter identifiera behovet av tillstånd för olika strukturer och verksamheter samt tillämpningsområden för olika regelverk. Vi ger råd i regulatoriska, strategiska och bolagsstyrnings- och transaktionsrelaterade frågor i etableringsfasen av nya finansiella produkter och tjänster, såväl som under den löpande verksamheten och i samband med implementeringen av nya regelverk.

Gruppens medlemmar är mycket väl förtrogna med de regulatoriska förutsättningarna för alla typer av finansiell verksamhet.

Våra tjänster omfattar frågor avseende:

 • Tillstånd, auktorisation och registrering hos Finansinspektionen
 • Fondförvaltning (AIFMD, EuVECA, UCITS)
 • Investeringstjänster (MiFID II)
 • Banktjänster (krediter, bostadskrediter, betaltjänster, konsumentkrediter)
 • Fintech och finansiella kryptotillgångar (inklusive MiCA och DORA)
 • Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs)
 • Regler om marknadsmissbruk (MAR)
 • Transparens
 • Förhindrande av penningtvätt
 • Bedömning av auktorisations- och rapporteringskrav
 • Ägar- och ledningsprövning
 • Kapitaltäckningskrav
 • Ersättningar
 • Sanktionsärenden
 • Tillsynsärenden hos Finansinspektionen och andra myndigheter

Kontaktpersoner

Våra medarbetare inom Finansiell reglering

Praktikområden