Wigge stöttar framtidens entreprenörer tillsammans med XO Foundation. På Wigge tror vi på långsiktiga relationer och långsiktig utveckling för både våra klienter och våra jurister. Därför har vi valt att som pro bono-projekt stötta framtidens entreprenörer tillsammans med stiftelsen XO Foundation.

Framtiden börjar idag. Dagens startup kan bli morgondagens företag. Men alla har inte samma förutsättningar att etablera en affärsrörelse eller finna kapital för att gå från idé till handling. Att vara entreprenör är inte alltid enkelt. För att främja nästa generations företag, har Wigge inlett ett samarbete pro bono med XO Foundation, som vill visa att det är möjligt att skapa sin egen framtid oavsett var man kommer ifrån och bygga broar mellan olika världar.

XO Foundation är en del av ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap & Affärsmannaskap. XO grundades av Conni Jonsson, Claes Dahlbäck, Sara Wimmercranz och Susanne Najafi. Tillsammans med Sara och Susanne från Backing Minds startades XO Foundation för att nå ut till ett bredare nätverk av talanger.

XO vill utmana rådande normer kring vem som är en talang och var den går att finna, främst inom entreprenörsområdet. XO Foundation utser varje år ett antal stipendiater som får ett ekonomiskt bidrag för att fortsätta utveckla en affärsidé.

Wigge bistår stiftelsens stipendiater under minst ett år. Tillsammans med både delägare och yngre jurister håller vi föredrag och utbildningar om affärsjuridiska grundfrågor och hjälper stipendiaterna med att navigera affärsjuridiska frågor i en startup.

Vår pro bono-verksamhet utgör en del av våra strävanden att bidra till en bättre och mer hållbar värld, särskilt mål 10 (minskade klyftor i samhället) för FN:s Globala Mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Nyheter

Fler nyheter