Hållbarhet

Ett hållbart samarbete för framtiden

Vi arbetar med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i allt vi gör; i relation till våra klienter, kollegor, ärenden och våra andra intressenter. Vi väljer våra klienter och kollegor med omsorg och investerar mycket i att skapa långsiktiga relationer byggda på integritet och förtroende.

Företagsansvar för en bättre värld

Wigge & Partners vill arbeta aktivt för att bidra till den hållbar framtida vi önskar för vårt samhälle. Som ett led i detta har vi anslutit oss till UN Global Compact – ett initiativ från Förenta Nationerna som blivit världens största förening för företagsansvar med över 9 000 medlemmar över hela världen. UN Global Compact är en global förening där bolag och organisationer inom näringslivet arbetar tillsammans med att inkorporera tio principer i sin verksamhet. Principerna fokuserar på arbete för mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, miljö och anti-korruption. Läs mer om UN Global Compact HÄR.

Wigge & Partners har identifierat tre av FNs Globala Mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 (Sustainability Development Goals, SDG), som de mål där vi som affärsjuridisk advokatbyrå mest effektivt kan göra skillnad:

  • Jämställdhet mellan könen (SDG nr 5)
  • Hållbar konsumtion (SDG nr 12)
  • Bekämpning av klimatförändringar (SDG nr 13).

Vi har föresatt oss att bidra till dessa mål genom att på ett ordnat vis konstant utvärdera, analysera och förbättra hur vi bedriver vår verksamhet.