Nyheter

21 juni 2021

Kyrkan Pension invests 70 MEUR and continues its focus on infrastructure

Wigge & Partners is happy to have advised Kyrkans Pension on its 70 MEUR investment into Storebrand Infrastructure Fund, a sustainable core infrastructure platform initiated by Storebrand, PKA and Pensam. The focus in on brown-field investments in Europe and the US and ESG and sustainability factors are heavily integrated in the investment process and ownership strategy.

18 juni 2021

Wigge & Partners har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Xite Consulting till Office Management

Wigge & Partners har biträtt säljarna i samband med försäljningen av Xite Consulting till Office Management. Xite Consulting är ett fullservicebolag inom IT och leverantör av IT-infrastruktur och relaterade tjänster och produkter.

16 juni 2021

Wigge & Partners has advised the sellers in connection with the divestment of Flow Fastighetsvärden

Wigge & Partners har företrätt MVI och minoritetssäljarna i samband med försäljningen av Flow Fastighetsvärden till PHM-koncernen, ett dotterbolag till Beijer Alma. Flow Fastightesvärden är ledande inom digital fastighetsförvaltning och omsätter ca 250 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande.

15 juni 2021

Wigge & Partners represents Carnegie and DNB in the IPO of SPAC tbd30

The SPAC (special purpose acquisition company) tbd30’s main objective is to raise capital through a diversification in ownership in connection with a stock exchange listing and carry out as attractive an acquisition as possible for the company's shareholders, no later than 31 December 2023.

10 juni 2021

Michael Wigge intervjuad i Dagens Juridik

Läs artikeln här

09 juni 2021

Wigge & Partners har biträtt Innovation Nest i samband med investeringen i Vaam, en svensk startup som utvecklar en app för videomeddelanden.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner), Maria Bellak (senior associate) och Filip Karlsson (associate).

Läs mer här

08 juni 2021

Arctic Paper slutför refinansiering

Wigge & Partners Bank & Finans team har varit rådgivare åt Arctic Paper i samband med koncernens refinansiering av existerande skuld.

Wigge och Partners team bestod utav Anders Morén, Hampus Eriksson och Arvid Hed.

07 juni 2021

Wigge & Partners har biträtt Mobila Doktorn i samband med kapitalanskaffning

Wigge & Partners har biträtt Mobila Doktorn i samband med kapitalanskaffning uppgående till ett belopp om cirka 20,8 miljoner kronor.

Emissionslikviden avses huvudsakligen att användas för Mobila Doktorns fortsatta expansion i Sverige. Mobila Doktorn är en vårdtjänst som erbjuder vård i patientens hem. Läkarbesök bokas via Appen Mobila Doktorn.

Läs mer här

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner) och Klara Larsson (associate)

01 juni 2021

Altor förvärvar en minoritetsandel av det globala modehuset Totême

Wigge & Partners har biträtt Altor Fund V i samband med förvärvet av en minoritetsandel av det globala modehuset Totême och dess dotterbolag.

Totême är ett snabbt växande modemärke inom modern lyx som tillverkar ready-to wear, skor, väskor och accessoarer.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Anders Morén, Louise Sörelind och Julia Conzen.

27 maj 2021

Wigge & Partners har företrätt Procuritas Capital Investors VI i förvärvet av primär- specialistvårdsbolaget Citysjukhuset +7

Wigge & Partners har biträtt Procuritas Capital Investors VI, och Medtanken Group, i samband med förvärvet av Citysjukhuset +7, en vårdgivare av specialist- och primärvård i Västra Götaland i Sverige. Efter förvärvet, som är villkorat godkännande Västra Götalandsregionen, kommer Medtanken Group erbjuda 1+ primärvårdskliniker, en specialistvårdsklinik, över 110 000 listade patienter och omsätta ca 700 miljoner kronor.

27 maj 2021

Granit Bostad: Nytt JV om 4 miljarder med tunga institutionella investerare

AFA, PRI, FPK, KK-stiftelsen, Bliwa och Tenzing har gått samman och bildat Granit Bostad, ett hyresbostadsbolag. Bolaget startar med en portfölj om 4 miljarder och ambitionen är att växa genom förvärv av primärt äldre befintliga bostäder, men även nyproduktion kan bli aktuellt. Målet är att portföljen ska ha fördubblats inom tre år.

18 maj 2021

Wigge & Partners har biträtt Altor Fund V i samband med förvärvet av en majoritetsandel av Aarke

Wigge & Partners har biträtt Altor Fund V i samband med förvärvet av det snabbväxande svenska designbolaget Aarke från de nuvarande ägarna Jonas Groth och Carl Ljungh. Grundarna kommer efter förvärvet fortfarande vara stora aktieägare i bolaget och ska även fortsätta i sina operativa roller som CEO och CPO. Aarke tillverkar och distribuerar premium kolsyresmaskiner med minimalistik skandinavisk design och relaterade produkter världen över via sitt globala nätverk och egna webshop.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Anders Morén (partner), Maria Bellak (senior associate) och Filip Karlsson (associate).

11 maj 2021

Wigge & Partners har biträtt DBT Capital i samband med kapitalanskaffning

Wigge & Partners har biträtt DBT Capital i samband med den riktade nyemissionen om 70 miljoner kronor i samband med bolagets finansieringsavtal med NatWest om upp till 1 miljard kronor.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert (partner), Andreas Malmberg (senior associate), Maria Bellak (senior associate) och Filip Karlsson (associate).

10 maj 2021

Wigge & Partners rådgivare till AroCell i samband med dess offentliga erbjudande till aktieägarna i IDL

AroCell har offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i IDL att överlåta sina aktier i IDL i utbyte mot nya aktier i AroCell. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 237 miljoner kronor. AroCells aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market och IDLs på Spotlight Next. Wigge & Partners är legal rådgivare till AroCell i samband med erbjudandet.

03 maj 2021

Vatne ingår villkorat avtal om förvärv av Ellos huvudkontor och nordiska centrallager för 908 MKR

Wigge & Partners har varit legal rådgivare till Vatne Real Estate AS vid deras indirekta förvärv av Vindtyget 1 i Borås, till ett underliggande fastighetsvärde om 908 MKR, från Bosjö Fastigheter AB (publ) som är noterat på Spotlight. Överlåtelseavtal är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ) godkänner försäljningen.

20 april 2021

Holmström fastigheter genomför framgångsrik emission av obligationslån om 300 miljoner kronor

Wigge & Partners Bank & Finans team har varit legala rådgivare åt Holmström Fastigheter i samband med emitteringen av ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor.

Wigge & Partners team bestod utav Andreas Malmberg och Arvid Hed.

13 april 2021

Wigge & Partners rådgivare till Svenska Handelsfastigheter i samband med det offentliga erbjudandet avseende aktierna i Tre Kronor Property Investment

Svenska Handelsfastigheter har offentliggjort ett kontanterbjudande om 151 kronor per aktie till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 1 552 miljoner kronor. Wigge & Partners agerar legal rådgivare till Svenska Handelsfastigheter i samband med erbjudandet.

01 april 2021

Wigge & Partners har företrätt säljarna i samband med försäljningen av Noxon

Wigge & Partners har företrätt MVI och minoritetssäljarna i samband med försäljningen av Noxon till Beijer Tech, ett dotterbolag till Beijer Alma. Noxon tillhandahåller dekantercentrifuger, polymermaskiner, styrsystem och kompletterande service för vattenrening inom en mängd applikationer.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert, Maria Bellak och Filip Karlsson.

01 april 2021

Magnolia Bostad bildar JV med KF Fastigheter och förvärvar mark i Upplands-Bro

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad vid bildandet av ett JV-bolag med KF Fastigheter för gemensam utveckling av mark i ett nytt bostadsområde vid Mälaren i Upplands-Bro Kommun. Totalt kommer cirka 950 boenden om 80 000 kvm BTA att utvecklas.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Daniel Unger och Julia Lif

31 mars 2021

Wigge & Partners har företrätt MVI och Biototal i förvärvet av MEWAB

Wigge & Partners har biträtt köparen i samband med av MEWAB AB, ett företag som erbjuder tjänster och lösningar inom de tre affärsområdena; lantbruk, återföring av slam och andra restprodukter samt deponier.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Henrik Wenckert och Filip Karlsson.