William Wall

Associate

William Wall är Associate och arbetar med Företagsöverlåtelser och Private Equity. Han har erfarenhet från att biträda private equity-fonder och industriella investerare vid såväl nationella som internationella transaktioner, inklusive företagsöverlåtelser, kapitalinvesteringar och joint ventures. William biträder även regelbundet klienter vid tilläggsförvärv, carve out-transaktioner, minoritetsinvesteringar och incitamentsprogram samt i diverse bolagsrättsliga och kommersiella frågor.

William Wall

Om William Wall

Praktikområden
  • Företagsöverlåtelser och Private Equity
  • Corporate Commercial
Erfarenhet
  • Wigge & Partners, Associate,, 2017
  • Wigge & Partners, Trainee, 2015 - 2017
  • Apoteksgruppen, Sommarnotarie, 2014
Utbildning
  • Stockholms universitet, juristexamen, 2017
  • Université Jean Moulin III, juridik- och finansstudier, 2016