Nyfosa avyttrar bostadsfastigheter till ett värde om 445 MSEK till Heimstaden

W&P har varit legal rådgivare till Nyfosa vid deras avyttring av två bostadsfastigheter i Eskilstuna, till ett underliggande fastighetsvärde om 445 MSEK, till Heimstaden. Överlåtelseavtal tecknades och fastigheterna frånträddes simultant den 4 december 2020.