Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av Kruthuset 17 till Niam

Wigge & Partners har biträtt Blackstone och Areim vid försäljningen av Kruthuset 17 till Niam. Kruthuset 17 är belägen i Göteborg och består av 68 000 kvm uthyrbar area. Största hyresgästerna är Tullverket, PostNord, Trafikverket och CGI.

Vårt team: Patrick Forslund (Partner), Kajsa Mareniusson (Senior Associate) and Agnes Roos (Associate)

En innegård