Tebede AB noteras på Nasdaq Stockholm

Wigge & Partners har företrätt Tebede AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet offentliggjordes den 13 oktober 2023 och handeln på Nasdaq Stockholm inleddes den 23 oktober 2023.

Teamet från Wigge & Partners bestod av Peter Bäärnhielm, Henrik Fritz, Oliver Cherek, Ingrid Jacobson, Cajsa Wennerberg och Carl Hedström.

En elegant husfasad