Wigge & Partners har biträtt EU:s bank, Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med finansieringen av Investor-ägda Affibody. Lånet ska användas till forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer m.m.

Wigge & Partners har biträtt Europeiska Investeringsbanken (EIB), i samband med ingående av lånefacilitetsavtal med Affibody Medical AB (publ). Lånefaciliteten ger Affibody tillgång till ett lån om 20 miljoner euro uppdelat i tre trancher. Vid utnyttjande av faciliteten har EIB rätt att erhålla teckningsoptioner i Affibody utöver ränta på lånet.

Teamet har bestått av Lisa Antman (Partner), Andreas Malmberg (Partner) och Klara Larsson (Associate).

För vidare läsning: https://www.di.se/live/investoragda-affibody-far-eu-lan-pa-20-miljoner-euro/

Industriellmiljö