Magnolia Bostad och Randviken Fastigheter skapar joint venture

Wigge & Partners har biträtt Magnolia Bostad vid skapandet av ett joint venture med Randviken Fastigheter angående fastigheten Skogskarlen 3 i Bergshamra utanför Stockholm.

Fastigheten, som förvärvades av Magnolia Bostad 2014, omfattar en kontorsbyggnad på cirka 10 000 kvadratmeter, inklusive bland annat Meda och Babybjörn som hyresgäster. Joint Venture-bolaget skapas genom att Randviken Fastigheter indirekt förvärvar hälften av aktierna i företaget som äger fastigheten till ett underliggande fastighetsvärde om 260 miljoner kronor. Closing är planerad till andra kvartalet 2018.