Wigge företräder Svenska Handelsfastigheter i samband med en omstrukturering

Wigge företräder Svenska Handelsfastigheter i samband med en omstrukturering som syftar till att förenkla bolagets kapital- och aktiestruktur. Omstruktureringspaketet har bland annat innefattat beslut om inlösen och omstämpling av aktier samt emission av aktier och teckningsoptioner. Inom ramen för omstruktureringen har Svenska Handelsfastigheter även tillförts totalt 1,2 miljarder kronor från dess största ägare Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner och Länsförsäkringar Liv.

Teamet från Wigge består av Amanda Strömblad, Louise Sörelind och Henrik Fritz.

Tre skyskrapor