Wigge & Partners företrädde Kallebäck Property Invest AB (publ) vid lånefinansiering

Wigge & Partners företrädde Kallebäck Property Invest AB (publ) och dess fastighetsägarbolag Näringsfastigheter Kallbäck AB vid dess lånefinansiering värd 481 000 000 kronor från Nordic Bank.