Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och Great Security Holding AB i samband med förvärvet av WASA Larm AB

Wigge & Partners har företrätt MVI Fund I AB och Great Security Holding AB i samband med förvärvet av WASA Larm AB, ett Göteborgs-baserat företag som erbjuder smarta abonnemangsbaserade larm- och kameralösningar för företag och privatkunder. Bolaget grundades 2005 och har genom åren vuxit framgångsrikt och skapat ett välkänt varumärke i Västsverige.

Länkar till pressmeddelanden:

https://www.mvi.se/sv/nyheter/?v=news#great-security-forvarvar-wasa-larm

https://greatsecurity.se/aktuellt/great-security-forvarvar-wasa-larm-och-starker-erbjudandet-inom-foretagslarm/

Vårt team: Henrik Wenckert (Partner), Filip Karlsson (Associate) och Angela Belfrage (Associate).

En del av en byggställning