På Wigge arbetar vi med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i allt vi gör; i relation till våra klienter, kollegor och ärenden. Vi investerar mycket i att skapa långsiktiga relationer byggda på integritet och förtroende.

Wigge vill arbeta aktivt för att bidra till den hållbara framtiden vi önskar för vårt samhälle. Som ett led i detta har vi anslutit oss till UN Global Compact – ett initiativ från Förenta nationerna som blivit världens största förening för företagsansvar med över 9 000 medlemmar över hela världen. UN Global Compact är en global förening där bolag och organisationer inom näringslivet arbetar tillsammans med att inkorporera tio principer i sin verksamhet. Principerna fokuserar på arbete för mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, miljö och anti-korruption.

Läs mer om UN Global Compact HÄR.

På Wigge finns ett stort antal medarbetare som arbetar med hållbarhetsfrågor, något som bidrar till en konstruktiv och motståndskraftig approach i vår rådgivning.

För egen del har Wigge särskilt identifierat fyra av FN:s Globala Mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 (Sustainability Development Goals, SDG), som de mål där vi som affärsjuridisk advokatbyrå mest effektivt kan göra skillnad:

  • Jämställdhet mellan könen (SDG nr 5)
  • Minskade klyftor i samhället (SDG 10)
  • Hållbar konsumtion (SDG nr 12)
  • Bekämpning av klimatförändringar (SDG nr 13)

Vi har föresatt oss att bidra till dessa mål genom att på ett ordnat vis konstant utvärdera, analysera och förbättra hur vi bedriver vår verksamhet.

Nyheter

Fler nyheter